นพ.สุเทพ แสงดารา - แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
การศึกษา
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- แพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษาต่างประเทศ
.
ประวัติการทำงาน
.
สถานที่ทำงาน
โรงพยาบาลเพชรเกษม2
ตรวจช่วง
จันทร์ – ศุกร์ (7.00 – 17.00 น.)