นพ.ณรงค์ จอมศิริวัฒนา - แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
การศึกษา
- คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
การศึกษาต่างประเทศ
.
ประวัติการทำงาน
- แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์
สถานที่ทำงาน
โรงพยาบาลเพชรเกษม2
ตรวจช่วง
จันทร์ พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ (8.00 – 17.00 น.)
อาทิตย์ (8.00 – 20.00 น.)