นพ.วีรพงษ์ จารุพูนผล - ทันตแพทย์
การศึกษา
- ทันตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานที่ทำงาน
โรงพยาบาลเพชรเกษม2
ตรวจช่วง
เสาร์ (09.00 – 16.00 น.)