พญ.ปิยะนีย์ ธารธนานนท์ - ทันตแพทย์
การศึกษา
- ทันตแพทย์ มหาลัยมหิดล
สถานที่ทำงาน
โรงพยาบาลเพชรเกษม2
ตรวจช่วง
อังคาร- พุธ (08.00 – 16.00 น.)