หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
แพ็กเกจคลอดเหมาจ่าย "สายใยรักท่านเราดูแล"
สำหรับผู้รับบริการที่กำลังตั้งครรภ์ หรือท่านที่สนใจแพ็กเกจ "คลอดเหมาจ่าย" ของทางโรงพยาบาลเพชรเกษม 2 ลงทะเบียน พร้อมสอบถามทุกคำถามของท่าน ดูแลบริการให้คำปรึกษา วางแผนการมีบุตร โดยแพทย์สูตินารี และสิทธิพิเศษอื่นๆ ของโปรโมชั่น "คลอดเหมาจ่าย"

แพ็กเกจคลอดปกติเหมาจ่าย Normal Labour Package (นอน 3 วัน 2 คืน)
ห้องพิเศษเดี่ยว ราคา 19,900 บาท
ห้องพิเศษคู่ ราคา 17,900 บาท
ห้องพิเศษกระจก ราคา 15,900 บาท

แพ็กเกจผ่าคลอดเหมาจ่าย Caesarean section Package (นอน 4 วัน 3 คืน)
ห้องพิเศษเดี่ยว ราคา 34,000 บาท
ห้องพิเศษคู่ ราคา 32,000 บาท
ห้องพิเศษกระจก ราคา 29,900 บาท
- ผ่าตัดคลอดพร้อมทำหมัน จ่ายเพิ่ม 1,500 บาท
- ผ่าตัดคลอดพร้อมผ่าไส้ติ่ง จ่ายเพิ่ม 2,000 บาท

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ โทร. 02-455-5599 ต่อ 1031, 1807