หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
โปรแกรมวัคซีนไวรัสโรต้า
โปรแกรมวัคซีนไวรัสโรต้า
 
“ไวรัสโรต้า”คือสาเหตุของโรคลำไส้อักเสบเฉียบพลันซึ่งพบได้บ่อยที่สุดในทารกและเด็กอายุต่ำกว่า5 ปี กลุ่มอายุที่พบบ่อยที่สุด คือ 6-12 เดือน เป็นสาเหตุการตายของเด็กเล็กทั่วโลกมากกว่า 6 แสนรายต่อปี”
 
 
แพ็คเกจวัคซีนป้องกันไวรัสโรต้า
 
ห่างกัน   2  เข็ม   ระยะเวลา 2  เดือน
 
ในราคาสุดพิเศษ ในราคาเพียงแค่ 
3,500.-บาท
 
 
๏ โปรแกรมนี้รวมค่าแพทย์ ค่าอุปกรณ์และค่าธรรมเนียม
๏ โปรแกรมนี้ไม่สามารถเข้าร่วมกับสิทธิโครงการสุขภาพถ้วนหน้า(30บาท) และรายการส่วนลดอื่นๆ ได้อีก
๏ โปรแกรมนี้ไม่สามารถโอนสิทธิการรับวัคซีนให้ผู้อื่นได้
๏ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกตรวจสุขภาพ  โทร. 02-455-5599 ต่อ 4001