โรงพยาบาลเพชรเกษม 2 ขอขอบพระคุณโครงการเราไม่หวดแต่เราห่วง

                 โรงพยาบาลเพชรเกษม 2 ขอขอบพระคุณ โครงการเราไม่หวดแต่เราห่วง มอบอุปกรณ์สำหรับฉากกั้นคัดกรองสำหรับตรวจผู้ป่วย COVID-19 สนับสนุนให้กับโรงพยาบาลเพชรเกษม 2 เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 โดยมี พว.วิยะดา ทวีลาภ ผู้ตรวจการโรงพยาบาลเพชรเกษม 2 และบุคลากรร่วมรับมอบ