แพ็คเกจรับฝากเลี้ยงและดูแลผู้สูงอายุ
>
แพคเกจรับฝากเลี้ยงและดูแลผู้สูงอายุ
*เหมาะสำหรับผู้ป่วยกลุ่มผู้สูงอายุที่บุตรหลานมีภารกิจไม่สามารถดูแลได้

ดูแลผู้สูงอายุและฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
1.1 แพ็คเกจรายวัน ห้องรวม (Daily Basic Care) 699.-
2.1 แพ็คเกจรายเดือนทั่วไป ห้องรวม (Monthly Basic Care) 17,999
3.1 แพ็คเกจรายเดือนเฉพาะ ห้องรวม (Monthly Intensive Care) 21,999
***หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการข้างต้นที่ต้องชำระเพิ่ม รับส่วนลด 50% หากมีการเข้าใช้บริการเกิน 4 ชั่วโมง จะคิดค่าบริการเป็น 1 วัน

ตารางกิจกรรมผู้สูงอายุ
06.00-07.00 น. อาบน้ำ - แต่งตัว
07.00-07.30 น. ตรวจสุขภาพ วัดความดัน
07.30-08.30 น. รับประทานอาหารเช้า
09.00-11.00 น. กิจกรรมตามความสนใจ หรือ กิจกรรมบำบัดตามโรค
11.30-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
14.00-16.00 น. กายภาพบำบัด/ฝึกเดิน/กิจกรรม nursing care กิจกรรมตามความสนใจรายบุคคล/กิจกรรมสันทนาการ
17.00-18.00 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00 น. สวดมนต์ก่อนนอน
**กิจกรรมใส่บาตร ฟังเทศน์ เดือนละ 1 ครั้ง