หน้าหลัก | ตำแหน่งว่าง |

ตำแหน่งว่าง
ผู้ช่วยพยาบาล PN
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
คุณสมบัติผู้สมัคร :
-วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรหลักสูตร ผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี -เพศชายหรือหญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป -มีใจรักบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ -สามารถเข้ากะดึกได้ -ติดต่อประสานงานกับทุกแผนก
ข้อมูลเพิ่มเติม :
สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์ทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 7 โทรศัพท์ : 02-4555599 ต่อ 6024,6025, 085-1906435 Website: http://www.petkasem2hospital.com http://www.Jobth.com Email: petkasem2-hr@hotmail.com
วันที่ : 07 กุมภาพันธ์ 2563 00:00:00