โรงพยาบาลเพชรเกษม2 - Petkasem2 Hospital ยินดีต้อนรับ
 ??? บริษัท เพชรเกษมการแพทย์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2520 เพื่อประกอบกิจการโรงพยาบาลเพชรเกษมบางแค ขนาด 30 เตียง?โดยตั้งอยู่ที่ซอยเพชรเกษม 39/2 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ?มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ให้บริการแก่ผู้ป่วยทั่วไป

ในปีพ.ศ.2544 ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นและทีมผู้บริหารชุดใหม่โดยมี น.พ.ธราธิป วนาวณิชย์กุล เป็นกรรมการผู้จัดการ? และน.พ.สมพร ละออพัฒนาสกุล เป็นผู้อำนวยการผู้ดำเนินการสถานพยาบาล มีการก่อสร้างปรับปรุงสถานพยาบาลเพชรเกษม-บางแคใหม่ เพื่อเปิดดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2544 จนมีผู้รับบริการมากขึ้นเรื่อยๆจนจำนวนเตียงไม่เพียงพอ

?????ในปี 2553 มีการก่อสร้างโรงพยาบาลเพชรเกษม 2 ขนาด 120 เตียงขึ้น เพื่อขยายการให้บริการและรองรับจำนวนผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นมาก โดยตั้งอยู่ที่ 675 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร อยู่ห่างจากโรงพยาบาลเพชรเกษมบางแคเดิมเพียง 1.3 กิโลเมตร?และได้รับใบอนุญาตดำเนินการในเดือนกันยายน 2554 โดยมีน.พ.ธราธิป วนาวณิชย์กุล เป็นผู้ดำเนินการสถานพยาบาลและผู้อำนวยการคนแรก ประกอบกิจการโดยบริษัท เพชรเกษมการแพทย์ จำกัด โดยน.พ.ธราธิป วนาวณิชย์กุล เป็นกรรมการผู้จัดการ

?? พศ.2555 - 2557 นพ.ปรีชา เลิศศิวาพร??เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรเกษม2 ปัจจุบัน นพ.เขตโสภณ จัตวัฒนกุล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรเกษม2

?

ทีมผู้บริหาร

นพ. สมพร ละออพัฒนาสกุล (ประธานกรรมการบริษัท)

นพ. ธราธิป วนาวณิชย์กุล (กรรมการผู้จัดการ)

นพ. เขตโสภณ จัตวัฒนกุล (ผู้อำนวยการโรงพยาบาล)

คุณ ชูชาติ ไชยพิณ (ผู้อำนวยการสำนักบริหาร)

คุณ วีณา จันทรสมโภชน์ (ผู้อำนวยการสำนักพยาบาล)

?

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่งานบริการที่เป็นเลิศ และตระหนักต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

พันธกิจ

1. บริหารองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์

2. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการให้บริการ

3. ปลุกจิตสำนึกของบุคลากรให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม

ค่านิยม

1. การนำองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์

2. การรับผิดชอบต่อสังคม

3. ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นที่ลูกค้า

4. เรียนรู้องค์กร

5. การมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์

?

รายชื่อคลินิกเครือข่ายโรงพยาบาลเพชรเกษม 2

คลินิกเวชกรรมหนองค้างพลู 1 (ถนนเพชรเกษม ตรงข้ามหมู่บ้านหรรษา)?

เปิดทำการ จันทร์- ศุกร์ เวลา 8.00 - 18.00 น. เสาร์ - อาทิตย์ 9.00 - 12.00 น.

92/7 ม.2 ?ถ.เพชรเกษม ซ.เพชรเกษม 116/5 ?แขวงหนองค้างพลู กทม. 10160 โทร 02-8107471

คลินิกเวชกรรมรดาวุฒิ สาขาบางแวก (ถนนบางแวก) ?

เปิดทำการจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 18.00 น. เสาร์ - อาทิตย์ 13.00 - 16.00 น.

16/60-61 หมู่9 ถ.บางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กทม.10160 โทร 02-4495145

การแพทย์เทอดไทยคลินิกเวชกรรม (ตรงข้ามสถานีดับเพลิงบางยี่เรือ)

เปิดทำการทุกวัน 8.00 - 20.00 น.

เลขที่ 3 ซ.เทอดไท 1 ถ.เทอดไท แขวงบางยี่เรื่อ เขตธนบุรี กทม. 10160 โทร 02-8902828

?

เพชรเกษม 54 คลินิกเวชกรรม (ตรงข้ามซีคอน บางแค)

เปิดทำการจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 18.00 น. เสาร์ - อาทิตย์ 13.00 - 16.00 น.

574 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม. 10160 โทร 02-8052224

คลินิกสุขาภิบาล 1 เวชกรรม (ใกล้โรงเรียนสิบสองวิทยา)

เิปิดทำการจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 18.00 น. เสาร์ - อาทิตย์ 9.00 - 12.00 น.

2/3 ม.9 ถ.สุขาภิบาล1 แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.10150 ติดต่อ 02-8993441

คลินิกเวชกรรมเพชรเกษม 102 (หมู่บ้านเศรษฐกิจ ซอยสินเนรมิต)

เิปิดทำการทุกวัน?8.00 - 18.00 น.

18-18/1 ซ.33 ม.บ้านเศรษฐกิจ หลักสองบางแค กทม.10160 ติดต่อ 02-8070303

? ?โรงพยาบาลรับส่งต่อ

โรงพยาบาลศิริราช , โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น , สถานพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ
โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ , สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ฯลฯ?