บริษัท เพชรเกษมการแพทย์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2520 เพื่อประกอบกิจการโรงพยาบาลเพชรเกษมบางแค ขนาด 30 เตียงโดยตั้งอยู่ที่ซอยเพชรเกษม 39/2 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ให้บริการแก่ผู้ป่วยทั่วไป

ในปีพ.ศ.2544 ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นและทีมผู้บริหารชุดใหม่โดยมี น.พ.ธราธิป วนาวณิชย์กุล เป็นกรรมการผู้จัดการ และน.พ.สมพร ละออพัฒนาสกุล เป็นผู้อำนวยการผู้ดำเนินการสถานพยาบาล มีการก่อสร้างปรับปรุงสถานพยาบาลเพชรเกษม-บางแคใหม่ เพื่อเปิดดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2544 จนมีผู้รับบริการมากขึ้นเรื่อยๆจนจำนวนเตียงไม่เพียงพอ

ในปี 2553 มีการก่อสร้างโรงพยาบาลเพชรเกษม 2 ขนาด 120 เตียงขึ้น เพื่อขยายการให้บริการและรองรับจำนวนผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นมาก โดยตั้งอยู่ที่ 675 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร อยู่ห่างจากโรงพยาบาลเพชรเกษมบางแคเดิมเพียง 1.3 กิโลเมตร และได้รับใบอนุญาตดำเนินการในเดือนกันยายน 2554 โดยมีน.พ.ธราธิป วนาวณิชย์กุล เป็นผู้ดำเนินการสถานพยาบาลและผู้อำนวยการคนแรก ประกอบกิจการโดยบริษัท เพชรเกษมการแพทย์ จำกัด โดยน.พ.ธราธิป วนาวณิชย์กุล เป็นกรรมการผู้จัดการ

พศ.2555 - 2557 นพ.ปรีชา เลิศศิวาพรเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรเกษม2 ปัจจุบัน นพ.จอมศักดิ์ สุรกิจบวร ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรเกษม2

ทีมผู้บริหาร

นพ. สมพร ละออพัฒนาสกุล (ประธานกรรมการบริษัท)

นพ. ธราธิป วนาวณิชย์กุล (กรรมการผู้จัดการ)

นพ. จอมศักดิ์ สุรกิจบวร (ผู้อำนวยการโรงพยาบาล)

คุณ ชูชาติ ไชยพิณ (ผู้อำนวยการสำนักบริหาร)

พว. รุ่งทิพย์ ฉัตรสุวรรณ (ผู้อำนวยการสำนักพยาบาล)

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่งานบริการที่เป็นเลิศ และตระหนักต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

พันธกิจ

1. บริหารองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์

2. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการให้บริการ

3. ปลุกจิตสำนึกของบุคลากรให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม

ค่านิยม

1. การนำองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์

2. การรับผิดชอบต่อสังคม

3. ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นที่ลูกค้า

4. เรียนรู้องค์กร

5. การมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์

รายชื่อคลินิกเครือข่ายโรงพยาบาลเพชรเกษม 2

คลินิกเวชกรรมหนองค้างพลู 1 (ถนนเพชรเกษม ตรงข้ามหมู่บ้านหรรษา)

เปิดทำการ จันทร์- ศุกร์ เวลา 8.00 - 18.00 น. เสาร์ - อาทิตย์ 9.00 - 12.00 น.

92/7 ม.2 ถ.เพชรเกษม ซ.เพชรเกษม 116/5 แขวงหนองค้างพลู กทม. 10160 โทร 02-8107471

คลินิกเวชกรรมรดาวุฒิ สาขาบางแวก (ถนนบางแวก)

เปิดทำการจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 18.00 น. เสาร์ - อาทิตย์ 13.00 - 16.00 น.

16/60-61 หมู่9 ถ.บางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กทม.10160 โทร 02-4495145

การแพทย์เทอดไทยคลินิกเวชกรรม (ตรงข้ามสถานีดับเพลิงบางยี่เรือ)

เปิดทำการทุกวัน 8.00 - 20.00 น.

เลขที่ 3 ซ.เทอดไท 1 ถ.เทอดไท แขวงบางยี่เรื่อ เขตธนบุรี กทม. 10160 โทร 02-8902828

เพชรเกษม 54 คลินิกเวชกรรม (ตรงข้ามซีคอน บางแค)

เปิดทำการจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 18.00 น. เสาร์ - อาทิตย์ 13.00 - 16.00 น.

574 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม. 10160 โทร 02-8052224

คลินิกสุขาภิบาล 1 เวชกรรม (ใกล้โรงเรียนสิบสองวิทยา)

เปิดทำการจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 18.00 น. เสาร์ - อาทิตย์ 9.00 - 12.00 น.

2/3 ม.9 ถ.สุขาภิบาล1 แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.10150 ติดต่อ 02-8993441

คลินิกเวชกรรมเพชรเกษม 102 (หมู่บ้านเศรษฐกิจ ซอยสินเนรมิต)

เปิดทำการทุกวัน8.00 - 18.00 น.

18-18/1 ซ.33 ม.บ้านเศรษฐกิจ หลักสองบางแค กทม.10160 ติดต่อ 02-8070303

โรงพยาบาลรับส่งต่อ

โรงพยาบาลศิริราช , โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น , สถานพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ
โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ , สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ฯลฯ