หน้าหลัก | สิทธิการรักษา

สิทธิการรักษา
สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรประกันสังคมโรงพยาบาลเพชรเกษม 2
สิทธิบริการที่ 1.....ราคาเหมาคลอดปกติ 14,000 บาท และราคาเหมาผ่าตัดคลอด 27,000 บาท รักษาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงกลับบ้าน          อัลตร้าซาวน์ 1 ครั้ง (นอนห้องปรับอากาศ 4 เตียง)
สิทธิบริการที่ 2.....ทันตกรรม ขูดหินปูน 300 บาท/ครั้ง , อุดฟันด้านละ 300 บาท , ถอนฟันซี่ละ 300 บาท
สิทธิบริการที่ 3.....ใช้บัตรประกันสังคมเป็นส่วนลด 15% จากราคาโปรโมชั่น สำหรับโปรแกรมตรวจสุขภาพทั้งผู้ถือบัตร , บิดา , มารดา , คู่สมรส และบุตร
สิทธิบริการที่ 4.....สิทธิการนอนห้องพิเศษ ปรับอากาศ 4 เตียง โดยไม่ต้องจ่ายเงินส่วนเกินสิทธิ
สิทธิบริการที่ 5.....สำหรับการรักษาอื่น สามารถนำบัตรประกันสังคมมาใช้เป็นส่วนลด 10% (ยกเว้นค่าแพทย์)
 
แผนกทันตกรรม
     เปิดให้บริการ  : วันจันทร์ - วันศุกร์       ตั้งแต่เวลา   08.00 น.  -  20.00 น.
                             วันเสาร์  - วันอาทิตย์   ตั้งแต่เวลา   08.00 น.  -  16.00 น.
แผนกหู คอ จมูก 
     เปิดให้บริการ  :  วันจันทร์ - วันศุกร์       ตั้งแต่เวลา   09.00 น.  - 17.00 น.
แผนกกายภาพบำบัด  
     เปิดให้บริการ  :  วันจันทร์ - วันศุกร์       ตั้งแต่เวลา   08.00 น.  -  20.00 น.
                              วันเสาร์  - วันอาทิตย์   ตั้งแต่เวลา   09.00 น.  -  20.00 น.
แผนกศัลยกรรมกระดูก
     เปิดให้บริการ  :  วันจันทร์ - วันศุกร์       ตั้งแต่เวลา   08.00 น.  - 18.00 น.
แผนกสูตินรีเวชกรรม
     เปิดให้บริการ  :  วันจันทร์ - วันศุกร์       ตั้งแต่เวลา   08.00 น.  - 16.00 น.
                              วันเสาร์  - วันอาทิตย์   ตั้งแต่เวลา   09.00 น.  - 12.00 น.
ห้องไตเทียม
     เปิดให้บริการ  :  วันจันทร์ - วันเสาร์      ตั้งแต่เวลา   06.00 น. -  19.00 น.
แผนกรังสี(X-Ray)
     เปิดให้บริการ  :  ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมโรคหัวใจ
     เปิดให้บริการ  :  วันอาทิตย์     ตั้งแต่เวลา   13.00 น. - 17.00 น.
                              วันพฤหัสบดี  ตั้งแต่เวลา   17.00 น. - 20.00 น.
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทและสมอง  
     เปิดให้บริการ  :   วันจันทร์ - วันศุกร์       ตั้งแต่เวลา  08.00 น. - 18.00 น.
                               ** ในกรณีนอกเวลา  มีทีมแพทย์รองรับให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุแพทย์
     เปิดให้บริการ  :   วันจันทร์       ตั้งแต่เวลา   13.00 น. - 16.00 น.
                               วันพฤหัสบดี  ตั้งแต่เวลา   13.00 น. - 16.00 น.
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโลหิตวิทยา
     เปิดให้บริการ  :   วันจันทร์        ตั้งแต่เวลา   18.00 น. - 20.00 น.
              
โปรโมชั่น