หน้าหลัก | รับเรื่องร้องเรียน

รับเรื่องร้องเรียน
กรุณากรอกข้อมูลที่ต้องการร้องเรียนให้ครบถ้วน
ทางโรงพยาบาลมิตรประชา ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเรื่องร้องเรียน
กรณี ผู้ร้องเรียนกรอกข้อมูลที่ต้องการไม่ครบ
ชื่อ นามสกุล
อีเมล์
เบอร์ติดต่อ
หัวข้อ ร้องเรียน
เรื่องร้องเรียน
กรอกรหัสที่แสดงด้านล่าง ลงในช่องนี้
โปรโมชั่น