หน้าหลัก | ศูนย์ทันตกรรม

ศูนย์ทันตกรรม

ช่องปาก เป็นจุดเริ่มต้นของระบบทางเดินอาหารเพื่อส่งต่อสู่ร่างกาย ฉะนั้นสุขภาพช่องปากที่ดีจึงเป็นจุดเริ่มต้น ของสุขภาพกายที่ดี เพราะการมีสุขภาพช่องปากที่ไม่สมบูรณ์นั้น อาจนำไปสู่การบดเคี้ยวที่ไม่มีประสิทธิภาพ เป็นสาเหตุให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ นอกจากนี้ฟันที่สะอาดสวยงาม ยังช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพให้กับผู้พบเห็นโรงพยาบาลเพชรเกษม 2 ได้เปิดให้บริการทางทันตกรรมแบบครบวงจร โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย จึงมั่นใจในความสะอาดและความปลอดภัยเปิดให้บริการ
วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 20.00 น. และ
วันเสาร์ - อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น.
โปรโมชั่น