หน้าหลัก | ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

การตรวจสุขภาพที่ถูกต้องจะทำให้เรารู้ว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้าง เพื่อจะได้ขจัดเหตุปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว จะได้ไม่เป็นโรค ดังนั้น การตรวจสุขภาพก็คือการตรวจดูสิ่งจำเป็นที่ควรทำ และหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ควรทำอันจะส่งผลเสียให้แก่ร่างกายโรงพยาบาลเพชรเกษม 2 ได้ให้จัดทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และพยาบาลที่มีประสบการณ์ เตรียมพร้อมบริการตรวจสุขภาพและคำแนะนำเพื่อป้องกันโรคและคัดกรองโรคตั้งแต่ระยะแรก เพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงการเกิดโรค หรือรักษาได้ทันเวลาก่อนที่โรคนั้นๆจะเป็นปัญหาร้ายแรง โดยทางโรงพยาบาลได้จัดบุคคลากรทางการแพทย์ เพื่อแนะนำโปรแกรมตรวจสุขภาพที่เหมาะสมแบบรายบุคคล ให้เหมาะสมกับเพศ อายุ และสภาพร่างกายโดยรวมได้เป็นอย่างดีโปรโมชั่น