หน้าหลัก | สูตินารีแพทย์

สูตินารีแพทย์

กระดูกเป็นโครงร่างของร่างกายที่สำคัญที่ทำให้ร่างกายคงรูปอยู่ได้ ทั้งยังช่วยป้องกันอันตรายให้แก่อวัยวะที่สำคัญ เช่น สมอง ไขสันหลัง หัวใจ ปอด ตับ รวมถึงเป็นที่ยึดของกล้ามเนื้อ การที่เราเคลื่อนไหวได้เป็นผลมาจากการหดตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อที่ยึดติดกับกระดูกซึ่งมีความสำคัญยิ่งโรงพยาบาลเพชรเกษม 2 ได้เปิดบริการให้คำปรึกษาตรวจวินิจฉัยและทำการรักษาแก่ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านกระดูกและข้อ ด้วยเทคนิคจากทีมศัลยแพทย์ที่เชี่ยวชาญและเครื่องมืออุปกรณ์การผ่าตัดที่ทันสมัยเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ? ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 ? 12.00 น.
โปรโมชั่น