หน้าหลัก | กายภาพบำบัด

กายภาพบำบัด

กายภาพบำบัด (Physical Therapy หรือ Physio Therapy) เป็นวิชาชีพทางด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน รักษาและจัดการเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ ที่เกิดขึ้นจากสภาพและภาวะของร่างกายซึ่งอาจเกิดขึ้นในทุกช่วงของชีวิต ซึ่งสามารถทำกายภาพบำบัด ได้โดย นักกายกายภาพบำบัดโรงพยาบาลเพชรเกษม 2 ได้บริการตรวจและรักษาทางกายภาพบำบัดในด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพของร่างกาย โดยมีความพร้อมของแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และนักกายภาพบำบัดผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อให้คำแนะนำที่ถูกต้องและเป็นกันเองเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ? ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 ? 20.00 น. และ
วันเสาร์ ? อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 ? 20.00 น.
โปรโมชั่น