หน้าหลัก | อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ
ประเภท
รายการ
ราคา / ฿
ค่าบริการโรงพยาบาล
ค่าบริการโรงพยาบาล สำหรับผู้ป่วยนอก
120
ค่าบริการโรงพยาบาล สำหรับผู้ป่วยใน
300 - 700
ค่าบริการโรงพยาบาล สำหรับผู้ป่วย ICU
700
ค่าบริการพยาบาล
ค่าบริการพยาบาล สำหรับผู้ป่วยนอก
130
ค่าบริการพยาบาล สำหรับผู้ป่วยใน
600 - 800
ค่าบริการพยาบาล สำหรับผู้ป่วย ICU
1500
ค่าอาหาร(ต่อมื้อ)
ค่าอาหาร
100
ค่าอาหารห้องพิเศษ
140
โปรโมชั่น