หน้าหลัก | โปรโมชั่นตรวจสุขภาพ

โปรโมชั่นตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ
โปรแกรมที่ 1 อายุต่ำกว่า 35 ปี
โปรแกรมที่ 2 อายุ 35 ปี ขึ้นไป
โปรแกรมที่ 3 อายุ 45 ปี ขึ้นไป
โปรแกรมที่ 4 อายุ 50 ปี ขึ้นไป
โปรแกรมที่ 5 อายุ 50 ปี ขึ้นไป PLUS+
โปรแกรมที่ 6 คัดกรองมะเร็ง (อายุ 50 - 60 ปี)