หน้าหลัก | โปรโมชั่นตรวจสุขภาพ

โปรโมชั่นตรวจสุขภาพ
โปรแกรมวัคซีนมะเร็งปากมดลูก(HPV Vaccine)
โปรแกรมวัคซีน
มะเร็งปากมดลูก(HPV Vaccine)
 
          ในประเทศไทย พบมะเร็งปากมดลูกสูงเป็น “อันดับสอง”       (รองจากมะเร็งเต้านม) จากสถิติพบว่า ทุก 1 นาที จะ
มีผู้หญิง 1 คนได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งปากมดลูก 
สำหรับประเทศไทย ในแต่ละวันจะมีผู้หญิงไทยเสียชีวิต
จากมะเร็งปากมดลูกในอัตราที่สูงถึง 12 คน และมีผู้ป่วย
ใหม่ที่ต้องเผชิญกับโรคนี้ปีละอีกกว่า 10,000 คน ทั้งๆที่
มะเร็งปากมดลูกที่เป็นโรคที่ป้องกันได้  จึงเป็นเรื่องที่
มองข้ามไม่ได้ในการป้องกันไม่ให้โรคนี้เกิดขึ้นกับตัวเรา
หรือกับคนที่เรารักสามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน
 
    ข้อควรรู้
1. วัคซีน HPV มีความสามารถในการป้องกันการติดเชื้อ HPV
     เฉพาะสายพันธุ์ที่ทำวัคซีนเท่านั้น ส่วนสายพันธุ์อื่นๆ อาจป้องกันได้บ้าง
2.  ผลในการป้องกันการติดเชื้อจะได้ผลเต็มที่ต่อเมื่อยังไม่เคยได้รับ
    เชื้อ HPV มาก่อน
3.  ถึงแม้จะได้รับวัคซีนป้องกันแล้ว แต่การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
     ก็ยังคงเป็นสิ่งที่จำเป็น เนื่องจากวัคซีนไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้
     อย่างสมบูรณ์
 
 
  วัคซีคป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก  
       HPV VACCINE PACKAGE       
 
yes วัคซีคป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก อายุ 9 - 15 ปี
 
         2 เข็มราคา 4,900 บาท        
yes วัคซีคป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก อายุ 15 ปีขึ้นไป
        3 เข็มราคา 6,500 บาท        
 
๏โปรแกรมนี้รวมค่าแพทย์ ค่าอุปกรณ์และค่าธรรมเนียม
๏โปรแกรมนี้ไม่สามารถเข้าร่วมกับสิทธิโครงการสุขภาพถ้วนหน้า(30บาท) และรายการส่วนลดอื่นๆ ได้อีก
๏โปรแกรมนี้ไม่สามารถโอนสิทธิการรับวัคซีนให้ผู้อื่นได้
๏ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-455-5599
ศูนย์ตรวจสุขภาพ ต่อ  5191
ฝ่ายการตลาด      ต่อ  6010