โรงพยาบาลเพชรเกษม 2 ขอขอบพระคุณสโมสรโรตารี่กรุงเทพเบญจสิริ

             โรงพยาบาลเพชรเกษม 2 ขอขอบพระคุณ สโมสรโรตารี่กรุงเทพเบญจสิริ มอบอุปกรณ์สำหรับฉากกั้นคัดกรองสำหรับตรวจผู้ป่วย COVID-19 สนับสนุนให้กับโรงพยาบาลเพชรเกษม 2 เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 โดยมี พญ.ขณิดา บัวขาว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรเกษม 2 และบุคลากรร่วมรับมอบ