หน้าหลัก | ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม
วันครบรอบ 9 ปี โรงพยาบาลเพชรเกษม 2
เนื่องในวันพฤหัสบดี ที่ 9 กรกฎาคม 2563 เป็นวันครบรอบ 9 ปี โรงพยาบาลเพชรเกษม 2� จึงใคร่ขอเรียนเชิญบุคลากรและผู้เข้ารับบริการ รับพรพร้อมเพรียงกัน ณ ด้านหน้าประชาสัมพันธ์ เวลา 10.00 น. เพื่อเป็นสิริมงคล และร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 9 รูป บริเวณประตูทางเข้าชั้น 1
โปรโมชั่น