หน้าหลัก | ลักษณะโครงสร้าง

ลักษณะโครงสร้าง


อาคารโรงพยาบาลมิตรประชา

เป็นอาคารตึก 6 ชั้น ประกอบด้วย ห้องพักคนไข้พิเศษเดี่ยว 19 ห้อง

ห้องพิเศษคู่ 15 ห้อง, ห้องรวม 4 เตียง 4 ห้อง, ห้องรวม 70 เตียง?,ห้องแยก 6 ห้อง

ห้องผู้ป่วยหนัก?4 เตียง,ห้องแยกผู้ป่วยหนัก 3 เตียง

ห้องผ่าตัด 4 ห้อง เตียงพักฟื้นหลังผ่าตัด 3 เตียง

รวมเตียงรับคนไข้ทั้งหมด 148 เตียง

ส่วนโถงผู้ป่วยนอกเป็นโถงสูงมีระบบปรับอากาศเพื่อให้ความเย็นสบายกับผู้เข้ารับบริการ

และมีลานจอดรถ สำหรับรองรับรถผู้เข้ารับบริการ 95 คัน

 

โปรโมชั่น