คลินิกพิเศษ

การตรวจรักษา วันทำการ เวลา
คลินิกฝากครรภ์ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 12.00 น.
คลินิก เบาหวาน – ความดันโลหิตสูง อังคาร - พุธ 13.00 - 16.00 น.
คลินิก มะเร็งปากมดลูก คุมกำเนิด
วางแผนครอบครัว
พฤหัสบดี - เสาร์ 13.00 - 16.00 น.
คลินิกตรวจสุขภาพเด็ก พฤหัสบดี 13.00 - 16.00 น.
คลินิกวัณโรค อังคาร 13.00 - 16.00 น.
คลินิกนิรนาม พุธ 13.00 - 16.00 น.
คลินิกโรคหอบหืด ศุกร์ 13.00 - 16.00 น.
คลินิกตรวจหู คอ จมูก จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 17.00 น.
คลินิกตรวจสุขภาพ แจกยาคุม ตรวจมะเร็งสตรี มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก จันทร์ - เสาร์ 13.00 - 18.00 น.
คลินิกตรวจตา จันทร์ 13.00 - 16.00 น.