ช่องปาก เป็นจุดเริ่มต้นของระบบทางเดินอาหารเพื่อส่งต่อสู่ร่างกาย ฉะนั้นสุขภาพช่องปากที่ดีจึงเป็นจุดเริ่มต้น ของสุขภาพกายที่ดี เพราะการมีสุขภาพช่องปากที่ไม่สมบูรณ์นั้น อาจนำไปสู่การบดเคี้ยวที่ไม่มีประสิทธิภาพ เป็นสาเหตุให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ นอกจากนี้ฟันที่สะอาดสวยงาม ยังช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพให้กับผู้พบเห็นโรงพยาบาลเพชรเกษม 2 ได้เปิดให้บริการทางทันตกรรมแบบครบวงจร โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย จึงมั่นใจในความสะอาดและความปลอดภัย
เปิดให้บริการ

วันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 20.00 น. และ
วันเสาร์ – อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.